czwartek, 14 grudnia 2006
Definicja Ma®ki

Marka jest pojęciem bardzo złożonym, nie ma jednolitej definicji marki.

 

Marka według American Marketing Association

Termin, symbol, wzór lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji .

Marka wg. Słownika języka Polskiego

(Jakość, gatunek wyrobów danej firmy...): wyrób dobrej, złej marki (opinia, uznanie sława): mieć dobrą, złą markę.

Marka za prof. Jerzym Altkornem "Strategia marki"

Marka to produkt, który zapewnia korzyści + wartości dodane, które pewni konsumenci cenią w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu.

Marka wg. Pro-Marki

Most łączący oczekiwania konsumentów z możliwościami producentów

Marka to obietnica stabilności i jednolitości, gwarancja jakości oraz sposób zabezpieczenia interesów konsumenta. Produkty markowe są powszechnie dostępne dla konsumentów, którzy znają je, lubią i kupują w zależności od szczególnej potrzeby lub okazji.

MARKA: POCHODZENIE:

Oznakowanie ceramiki i zakładów snycerskich w starożytności (Babilon, Asyria, Grecja, Rzym)
Oznakowanie hodowli bydła w Stanach Zjednoczonych XVIII - XIX w.
Oznakowanie i wyróżnienie producenta
Oznakowanie kraju pochodzenia

MARKA: ZASTOSOWANIE:

Oznaczenie nazwy przedsiębiorstwa, produktu, linii produktów dla potrzeb prawnych i marketingowych
Znak towarowy podlegający ochronie prawnej
Znak rozpoznawczy dla konsumentów i partnerów handlowych

MARKA: BUDOWA (za J. Altkorn):

Rdzeń; podstawowe wartości funkcjonalne (komputer, zegarek, czekolada)
Marka podstawowa - minimum oczekiwań użytkowych (szybki, dokładny, słodka)
Marka poszerzona - dodatkowe walory użytkowe (przenośny, wodoodporny, z rodzynkami)
Marka potencjalna - cała gama możliwych dodatkowych walorów

W miarę upływu czasu marki potencjalne stają się poszerzonymi a poszerzone podstawowymi. W miarę wprowadzania innowacji rozwoju rynku pęcznieje segment marek podstawowych i poszerzonych.

MARKA: STRATEGIE ZARZADZANIA:

Jedna marka; jedna nazwa dla firmy i dla towarów
Wiele marek; każda linia produktu to inne oznaczenie i inna marka
Rozszerzanie marki; wprowadzanie i przenoszenie marki z jednego asortymentu na drugi (sprzęt sportowy a kosmetyki)
Flankowanie; wprowadzanie przez producenta danej marki dodatkowych marek na półkę górną i dolną celem zabezpieczenia interesów marki wiodącej

MARKA: I JEJ WARTOŚĆ:

Brak jednolitych i powszechnie uznanych kryteriów oceny wartości finansowej marki na świecie

Szacunkowe wyceny na podstawie ceny akcji, nakładów odtworzeniowych, udziałów w rynku, wartości rynku, wykupu licencji

Wartość marki może być szybko zmienna w czasie w zależności od kształtowania się rynku, postrzeganego wizerunku oraz postrzeganej reputacji

źródło: www.promarka.pl

czwartek, 07 grudnia 2006

W końcu dojrzałem do pisania bloga, długo się do tego zabierałem, ale nadszedł ten czas. Na dziś to tyle , bo pracy dużo, ale możecie się spodziewać tutaj informacji na temat brandingu oraz public relations i oczywiście wiele innych pokrewnych tematów, jeśli będą interesujące. Czyli do zaczytania już niedługo :)

00:04, mark.brando
Link Dodaj komentarz »
1 ... 81 , 82
 
dodajdo dodajdo.com